Úspěšné zvládání stresových situacíDATUM:  2016

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha, Hradec Králové či dle potřeb zadavatele

PŘÍNOSY:
Osvětlit účastníkům mechanismy vzniku a průběhu stresu  a vzájemnou souvislost psychofyziologických reakcí. Pomocí modelových situací si natrénují účinné reakce na stresové momenty a sebezkušenostní metodou si osvojí moderní autorelaxační techniky. Budou vedeni k efektivnímu zvládání konfliktních interpersonálních situací, k proaktivním postojům k vlastnímu zdraví , životosprávě, duševní hygieně a umění odpočívat. Součástí semináře jsou modelové situace doprovázené kamerovými a audiovizuálními technikami.

LEKTOR:
Mgr. Jana Wiesner (psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně  LARRA CZ s.r.o.)

BONUS:
individuální psychologický písemný osobnostní profil pro každého účastníka prostřednictvím lektorky – psychodiagnostičky.

OBSAHOVÉ PRIORITY:

Základní mechanismy vzniku stresu• psychosomatické následky stresu • stresory,  krizové situace. Komunikace jako stresogenní činitel.
Metody zvládání stresu • zvládání zlosti, vzteku a agresivních impulsů • individuální antistresový program • od jógy k autogennímu tréninku • • motivační program proti frustraci a rutině • transy všedního dne, pozitivní programování • syndrom vyhoření, imaginační cvičení a sebereflexe • Jacobsonova progresívní relaxace • dynamické relaxační techniky • relaxační audiovizuální přístroje - ochutnávka.
Životospráva a proaktivní postoj ke zdraví: Zásady a pravidla zdravého životního stylu •  • aktivní odpočinek.
Diagnostika zásob duševní energie: Aktuální stav vnitřních energetických rezerv • myšlenkové mapy jako ukazatelé smyslu • individuální antistresový program • naučená agrese či pasivita •  prevence krizových situací v profesním životě.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem kultivovat své komunikační dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.

Cena

Cena bez DPH: 2 490,00   Cena s DPH: 2 490,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.