Testování IQ a manažerských předpokladů

Na základě psychodiagnostických metod klient získá informace o:

- celkové úrovni inteligence (IQ)
- struktuře intelektu (verbální a logické myšlení)
- úrovni psychických schopností a předpoklady ke kvalitě výkonu
- míře flexibility či rigidity myšlení vzhledem k věku
- prognóze dalšího psychického vývoje
- prognóze, zda a nakolik bude vyhovovat nárokům dané profese
- typu osobnosi a charakteristických projevech v manažerském chování
- manažerském stylu
- možných rizikových faktorech v manažerském stylu
- možných konfliktních oblastech a zdrojích své manažerské motivace

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.