Realizace výběrových řízení

Na zakázku organizujeme výběrová řízení postavené na 4 základních krocích. V 1.fázi provedeme personální anamnézu, ve 2. fázi administrujeme uchazečům testy, ve 3. fázi probíhá výběrové interview před komisí spolu se zhodnocením referencí a ve 4. fázi provedeme individuální re-interview s vybraným uchazečem. V případě potřeby zadavatele sestavujeme výběrovou komisi z řad našich spolupracovníků – expertů v oblasti HR a psychologů.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.