Psychologie prodeje a obchodního jednání, techniky vyjednáváníDATUM:  2016

MPraha, Hradec Králové či dle potřeb zadavatele.

PŘÍNOSY:
Účastníci si osvojí zákonitosti psychologie prodeje a strategie obchodního jednání, budou seznámeni s problematikou osobnostních typů klientů i prodejců – konzultantů a vztahových stylů. Budou vedeni k odstranění chybných slovních návyků a k osvojení pozitivní řeči těla. Prostřednictvím psychodiagnostické metody lépe poznají potenciál své osobnosti a dostanou doporučení dalšího směru rozvoje. Seminář bude veden za využití kamerových technik.

LEKTOR: Mgr. Jana Wiesner

BONUS:
každý účastník obdrží svůj písemný psychologický osobnostní profil od lektora.

OBSAHOVÉ PRIORITY:

Základní dovednosti obchodního jednání včetně komunikačních faktorů • bariéry efektivní komunikace, techniky kladení otázek • diagnostika slabých a silných komunikačních faktorů verbální a neverbální komunikace u každého účastníka. Přesilové a manipulativní neverbální hry.
Klíčové termíny psychologie prodeje • navazování a upevňování obchodního vztahu s klientem • překonávání odporu, technika zrcadlení a „CLAP“ • diagnostika osobnostních typů klienta i obchodníka • typologie konfliktních a manipulujících klientů.
Trénink řízení obchodní schůzky - modelovka • negociace a bariéry vyjednávání• příprava vhodných argumentů a techniky překonávání námitek • řízení konfliktních situací v obchodním jednání – nácvik konktétní obchodní negociace prostřednictvím modelových situací.
Techniky překonávání trémy, nejistoty, nervozity, zvládání stresu a zátěže při vypjatých obchodních prezentacích.
Diagnostika psychologického profilu účastníků.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb lektorky i všech účastníků, psychologických testů, cvičení a modelových situací. Každý účastník odejde s doporučením, které stávající prodejní komunikační dovednosti posilovat a kultivovat tak, aby v budoucnu plně využil svůj osobnostní potenciál.

Cena

Cena:  není stanovena

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.