Partneři

Doc. Ing. MILOŠ VÍTEK, CSc.

Konzultant společnosti LARRA CZ v oblasti lidských zdrojů, manažerských kompetencí, organizačních systémů
a aplikovaného systémového inženýrství.

Kariérové zkušenosti a aktivity:

- absolvent VŠE Praha, kde získal titul kandidát věd a titul docent
- děkan FÚS VŠCHT Pardubice a FES Univerzity Pardubice
- ředitel Ústavu filosofie a společenských věd na PF Univerzity Hradec Králové
- průkopník systémového inženýrství v ČR a SR
- člen České asociace Římského klubu
- autor mnoha publikací, statí a příspěvků na konferencích po celém světě

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.