Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti na semináři, včetně případné objednávky obědů a ubytování přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím registrace na webových stránkách LARRA CZ s.r.o., e-mailem nebo jinou písemnou formou. Semináře je možné objednat na vzorové přihlášce, kterou lze libovolně kopírovat, resp. nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny LARRA CZ s.r.o., a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Objednávky potvrzujeme jen na základě výslovné žádosti. Dokladem o zařazení do semináře (případně zajištění obědů a ubytování) je zaslání pozvánky. Pozvánky posíláme e-mailem, případně poštou. Pokud Vám do 5 dnů před zahájením semináře pozvánka nepřijde, informujte se, prosím, zda byla Vaše přihláška v pořádku doručena.

Přihlášky se přijímají nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením semináře. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším prosím kontaktujte společnost.

Objednávky ubytování se přijímají pouze u vybraných vícedenních seminářů.

Ubytování je třeba objednat nejpozději 5 pracovních dní před zahájením semináře. Po tomto termínu nelze ubytování našim prostřednictvím zajistit, je nutná individuální domluva přímo s ubytovacím zařízením. Standardně zajišťujeme 2-lůžkové pokoje se spolubydlícím. V případě zájmu o 1-lůžkový pokoj je třeba toto zdůraznit na přihlášce.

Prezence, úhrada a vyúčtování semináře

Pokud je přihláška zaslána do vzdělávací společnosti LARRA CZ s.r.o. v řádném termínu, obdrží klient před zahájením semináře pozvánku s údaji pro platbu. Každý účastník semináře je povinen před jeho zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na seminář vpuštěn.

Kurzovné a obědy se hradí převodním příkazem na základě pozvánky na bankovní účet LARRA CZ s.r.o. pod přiděleným variabilním symbolem. Způsob úhrady uvede klient v přihlášce.

Seminář a obědy je možné rovněž uhradit v hotovosti při prezenci. Klient pak obdrží zjednodušený daňový doklad - fakturu již nevystavujeme (v případě ceny semináře nad 10 tis. Kč dostane klient řádný daňový doklad poštou).

Daňový doklad - fakturu klient obdrží poštou v zákonném termínu po připsání platby na náš účet nebo po konání semináře. Pokud má klient objednáno ubytování, provedeme rezervaci, účastník hradí poplatek přímo ubytovacímu zařízení na místě.
Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením semináře. U vícedenních seminářů, konferencí a workshopů začíná prezence 1 hod. před zahájením. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný ani přesun na jiný termín !!!

Bezplatné storno ubytování přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů předem, po tomto termínu účtujeme cenu ubytování v plné výši.

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.

Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.
Ostatní informace

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení (nikoliv obědy).

LARRA CZ s.r.o. není plátcem  DPH.

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby a budou použity výhradně společností LARRA CZ s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.