O společnosti

LARRA CZ si klade jako hlavní cíl nalézání skrytého potenciálu vás či vaší firmy a tím i zvětšení prosperity  využíváním rezerv v oblasti lidských zdrojů.

LARRA CZ kombinuje zahraniční know-how se znalostí českého prostředí a zkušeností českých lektorů.

LARRA CZ vám dokáže, že s využitím našich vzdělávacích programů, nástrojů měření efektivity a poradenských služeb si udržíte současné a získáte nové příležitosti k růstu, prosperitě a úspěšnému využití vašeho osobního či firemního potenciálu.

Naše nabídka kurzů a služeb je založená na průběžné analýze potřeb trhu. Díky tomuto přístupu vznikají služby, které přinášejí prospěch našim klientům. Hlavním předpokladem k uspokojení vašich požadavků a nároků  je náš pracovní tým, který je kvalifikovaný a motivovaný. Kvality pracovního týmu LARRA CZ tyto požadavky splňují.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.