Metody

V našich kurzech dbáme na aktivní a interaktivní formy výuky. Vedle nezbytného teoretického penza se soustředíme především na aktivní zapojení účastníka a přímý trénink sledovaných dovedností tak, aby je absolventi uplatnili v práci.

- teoretický výklad, dataprojekce
- výukové videoprogramy zaměřené na nácvik jednotlivých dovedností
- modelové situace k využití přímé aplikace do práce účastníků
- hraní rolí - modelové situace za použití videokamery
- analýza videozáznamu, zpětná vazba účastníků lektory i ostatními účastníky
- psychologické testy, dotazníky - psychodiagnostické metody
- brainstorming - pro udržení iniciativy a kreativity při výuce
- diskuse, komunikační hry, týmové aktivity, soutěže
- korektivní, modelové komunikační situace a studie demonstrované lektory
- týmová tvorba optimálních komunikačních strategií při kontaktu s problematickými typy lidí, klientů, podřízených ad.
- cvičení - písemné, interaktivní, komunikační
- pohyb, týmové relaxační aktivity
- "outdoor" metody, alternativní kurzy v přírodě
- pracovní materiály pro účastníky - sylaby
- doporučení literatury doplňující témata modulů
- pozitivní přístup, otevřená atmosféra, humor

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.