Kurzy šité na míru potřebám klienta

Pro dosažení maximální efektivity vzdělávání vašich zaměstnanců provádíme v úvodní fázi analýzu současného stavu sledovaných dovedností.

Metodami vstupní analýzy jsou řízené pohovory s potenciálními účastníky kurzů, dále Mystery Caller a Mystery Shopper.

Na základě výsledků z první fáze vám pak navrhneme obsahový a časový rámec kurzu tak, aby byla výtěžnost vzdělávacího procesu pro vaše zaměstnance maximální.

Po absolvování kurzů získávají účastníci osvědčení a individuální doporučení dalšího rozvoje žádoucích dovedností. V případě zájmu dále vypracujeme psychologické odborné posudky sledovaných osobnostních faktorů (např. manažerských předpokladů, tendence v interpersonálním jednání ad. - viz Psychodiagnostické metody).

Tematické okruhy našich kurzů lze vzájemně propojovat tak, abychom kurzy ušili "na míru" specifickým potřebám vaší firmy.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.