Individuální psychoterapie a psych. intervence

Tyto terapeutické metody úspěšně využíváme u klientů majících problémy např. v oblastech partnerských a mezilidských vztahů, sebevědomí a nízkého sebehodnocení, profesní neúspěšnosti, syndromu vyhoření, workoholismu, ztráty smyslu, deprese  atd. Pracujeme metodou Gestalt terapie. Je možné uskutečnit pouze jednorázovou konzultaci či déledobější psychoterapii za využití psychodiagnostických metod.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.