Individuální manažerský koučink

Tuto metodu nabízíme manažerům jako časově velmi efektivní cestu zvyšování manažerské kompetence. Formou velmi těsné individuální spolupráce sledujeme vývoj dosud deficitních dovedností (např. sociálně-psychologické a komunikační kompetence, manažerské vize a jejich praktickou aplikaci atd.) a cílenými technikami podněcujeme jejich rozvoj u daného manažera.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.