Asertivní techniky v praxiDATUM:  2016

PŘÍNOSY:
Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. "udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc" i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový  komunikační styl.

BONUS:
každý účastník obdrží písemný  psychologický profil své osobnosti od lektorky - psychodiagnostičky

LEKTOR:
Mgr. Jana Wiesner(psycholožka, vysokoškolská pedagožka, poradkyně LARRA CZ s.r.o.)

MÍSTO KONÁNÍ: Praha, Hradec Králové či dle potřeb zadavatele.

OBSAHOVÉ PRIORITY:


Principy a pravidla asertivní komunikace. Diagnostika neasertivního jednání každého účastníka – test asertivity. Asertivní techniky • principy konstruktivního vedení dialogu • dovednost kritiky a ocenění • negativní dotazování • dovednost odmítání • antimanipulační techniky a typologie manipulátorů. Psychologické zisky asertivního jednání.
Principy řízení konfliktu – diagnostika vlastní strategie v konfliktu . Dovednost zvládání nepřiměřených a nežádoucích emocí v konflitu. Nácvik konstruktivní komunikační strategie v účastníkem nezvládnutých situacích prostřednictvím modelových technik.
Verbální dovednosti – trénink slovní pohotovosti, diagnostika slovních zlozvyků, principy působivé prezentace myšlenek a argumentů. Principy úspěšné neverbální komunikace, správná interpretace řeči těla u druhých, odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy v mimoslovní komunikaci. Jistota ve zvládání konfliktů.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím videopřehrávek a zpětných vazeb, modelových situací, testů a diskusí. Každý účastník odejde s informací, jakým směrem své dosavadní komunikační dovednosti rozvíjet a kultivovat tak, aby prohloubil svůj potenciál.

Cena

Cena bez DPH: 2 490,00   Cena s DPH: 2 490,00

        ks 

Poptávka

Text zprávy

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.